Az adásvételi szerződésről

Bővebben az adásvételi szerződés megkötéséről. Az eladó kötelezettségei, a vevő kötelezettségei. Az adásvételi szerződés fajtái.

Az adásvételi szerződés életünkben talán a leggyakrabban kötött szerződés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak róla, de adásvételi szerződés kötéséről van akkor is szó, ha csak a sarki kisboltban, a piacon vagy netán egy cipőboltban vásárolunk. Adásvételi szerződés nem csak írásban köthető – szóban, vagy ráutaló magatartással is megszülethet a szerződés. Bizonyos esetekben viszont – melyekre később térünk ki weboldalunkon – a szóban kötött adásvételi szerződés nem lehetséges. Ezekben az esetekben törvény írja elő az adásvételi szerződés írásba foglalását, szóban, vagy egyéb formában kötött szerződés semmisnek mondható.

Általánosan az adásvételi szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • Az adásvételi szerződés alanyai, tehát hogy kik között jött létre az adásvételi szerződés
  • Természetes személyek esetén a személyek
   • Neve, születési helye és ideje,
   • Anyjuk neve,
   • Lakcíme,
   • Személyi igazolvány száma
  • Jogi személyek esetén
   • A cég vagy szervezet elnevezése,
   • Címe, telephelye,
   • Adószáma.
 • Az adásvételi szerződés tárgya
  • Gépjármű, értéktárgy, ingó vagy ingatlan
 • A Vevő és a Eladó egyértelmű megjelölése, tehát, hogy ki a tárgy jelenlegi, és ki lesz a tárgy eljövendő tulajdonosa
 • Eladó kijelentése, hogy az ingó vagy ingatlan a tulajdonában áll, és azt eladja
 • Vevő kijelentése, hogy az eladó tulajdonában álló ingó vagy ingatlan tárgyat megvásárolja
 • Vevő kijelentése, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingó vagy ingatlan tárgyat megtekintette, kipróbálta és annak állapotával teljes mértékben tisztában van
 • Vételár, és annak Vevőhöz való eljuttatásának körülményei
 • Esetleges garanciális feltételek egyértelmű rögzítése.

Mely esetekben állhat el vevő a szerződéstől?

Vevő abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha az adásvétel tárgyát képező dologra harmadik személynek olyan joga van, mely a vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ebben az esetben akár kártérítést is követelhet. A szerződéstől való elállás előtt azonban vevő köteles eladót felhívni arra, hogy a tulajdonszerzés akadályait hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot.

Az eladó kötelezettségei

 • Az adásvételi szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát át kell ruháznia vevőre
 • A dolgot vevő birtokába kell bocsátania.
 • Eladó köteles – még az adásvételi szerződés megkötése előtt – vevőt tájékoztatni a szerződés tárgyát képező dolog fontos és lényeges tulajdonságairól.
 • Ugyancsak köteles tájékoztatni vevőt a dologgal kapcsolatos kötelezettségekről, terhekről, lényeges követelményekről, a dologgal járó esetleges jogokról.
 • Eladó azon okiratokat is köteles vevőnek átadni, melyek az előzőekben említett jogokkal, kötelezettségekkel, terhekkel, körülményekkel kapcsolatosak.
 • Ingatlan adásvétele esetén eladót terheli az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésének esetleges költségei.
 • A dolog vevőnek történő átadásával kapcsolatos költségek szintén eladót terhelik.

A vevő kötelezettségei

 • A vevő köteles megfizetni a vételárat
 • A dolgot átvenni, birtokba venni.
 • A vevőt terhelő költségek többek között – ingatlan adásvétele esetén – a tulajdonváltozás átvezetésének, ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei, az adásvételi szerződés megkötésének költségei, illetve a tulajdonátruházási illeték megfizetése.
 • Amennyiben a dolog eladótól történő átvétele költséggel jár, szintén vevőt terheli.
 • Ingatlan adásvétele esetén, ha az ingatlan vevője az ingatlan-nyilvántartásban való módosítás, tulajdonjogbejegyzés előtt birtokba lép, a birtokba lépés napjától köteles az ingatlan terheit viselni.